Betingelser for anvendelse

Det er ikke tilladt at dele sin bruger på Legehjul.dk med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnement. En bruger på Legehjul.dk er strengt personlig og må kun benyttes af bruger. Elever og lærere må gerne benytte deres bruger både på skolen og derhjemme. Tag venligst kontakt til os via kontakt@legehjul.dk ved tvivl om anvendelse eller på telefon i vores åbningstid.

Indhold og udvikling af sitet

Et skoleabonnement på legehjul.dk giver adgang til samtlige funktioner på sitet. Der udvikles løbende nye funktioner, og Legehjul.dk vil uden varsel kunne ændre i indholdet af sitet.

Ansvarsbegrænsning

Brug af Legehjul.dk sker på eget ansvar og risiko. Legehjul.dk er ikke ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af sitet.

 

Tilgængelighed

Legehjul.dk bestræber sig på at forbindelsen til sitet fungerer optimalt. Legehjul.dk kan ikke garantere, at forbindelsen til sitet ikke kortvarigt kan blive afbrudt, eller at der kan opstå fejl. Ved vedligeholdelse af sitet eller andre tekniske forhold kan der forekomme kortvarige driftsforstyrrelser. Legehjul.dk vil til enhver tid i markedsføringsøjemed kunne give gratis adgang til dele af sitet.

Erstatningsansvar

Legehjul.dk er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt manglende adgang til sitet skyldes forhold uden for Legehjul.dk’s kontrol.

Leveringstid og betalingsfrist

Når bestillingen er gennemført, åbner vi for adgangen til legehjul.dk inden for 24 timer. Når adgangen til Legehjul er åbnet for tilmeldte institutionsnummer, sender vi en faktura til betaling. Abonnementsafgift opkræves forud for periodens begyndelse. Den fremsendte faktura forfalder til betaling 10 dage efter faktureringsdatoen. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

Pris

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os retten til at regulere abonnementspriserne. Alle priser er ex. moms.

Abonnementsperiode og opsigelse af abonnement for skoler og andre institutioner

Abonnementer købes som et årligt abonnement, med mindre andet er aftalt og faktureres forud. Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk, med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste. Abonnement kan opsiges med 30 dages varsel og skal ske pr. e-mail til kontakt@legehjul.dk

Leverandør
NORMA v/ Kim Nørgaard
Østerhøjvej 15B, st. – 2750 Ballerup
CVR-nr.: 25043952
www.legehjul.dk | kontakt@legehjul.dk